ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

ขอสนับสนุนเงินบริจาคหรือสิ่งของอุปโภคบริโภคโครงการ...

              การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ร่วมกับมูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย และพันธมิตร จัดโครงการ “กนอ....

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ได้มีการปรับปรุงระบบ ERP (เดิม) เป็น ERP...

เนื่องด้วย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ได้มีการปรับปรุงระบบ ERP (เดิม) เป็น ERP Version R 12 โดยเริ่มใช้     ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป จึงขอเรียนให้...

ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานจัดหางาน จังหวัดลำพูน จำนวน 5 เรื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานจัดหางาน จังหวัดลำพูน จำนวน 5 เรื่อง ระวังถูกหลอกไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย เตือนภัย!...

สนน. & ผู้ประกอบการในนิคมฯ ภาคเหนือ จัดกิจกรรมเพื่อถวายความอาลัยแด่...

สนน. & ผู้ประกอบการในนิคมฯ ภาคเหนือ จัดกิจกรรมเพื่อถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมใจถวายความรู้รักสามัคคีแด่พ่อหลวงของเราโดยการแปรอักษร ในวันที่ 15 พย.59 เวลา...

กิจกรรม/ชุมชนสัมพันธ์ (CSR) ดูทั้งหมด