ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

ขอเชิญร่วมโครงการ “ตู้ กนอ.ปันสุข” ใส่ตู้ อิ่มใจ หยิบไป อิ่มท้อง

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ดำเนินการจัดตั้งโครงการ “ตู้ กนอ.ปันสุข” ใส่ตู้ อิ่มใจ หยิบไป อิ่มท้อง ตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลชุมชน...

สนน.อบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 พนักงาน สนน. รับการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ โดยทีมวิทยากรจากเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ และในตอนบ่าย สนน.ร่วมกับ บจก. GUSCO และเทศบาลตำบลมะเขือแจ้...

สนน. มอบถุงยังชีพ โครงการ "นิคมฯ รักษ์ชุมชน"

วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2563 สนน. ร่วมกับบริษัท GUSCO นำโดย ผอ. สนน.(นางสิริมนต์ โกมุทานนท์) มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่อาศัยในชุมชนโดยรอบนิคมฯ ภาคเหนือ ตามโครงการ...

กิจกรรม/ชุมชนสัมพันธ์ (CSR) ดูทั้งหมด