ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ร่วมกับฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ กนอ. จัดโครงการ...

สนน. ร่วมกับ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ กนอ. จัดโครงการ "สานฝัน ปั้นอาชีพ" ในระหว่างวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2563 ณ สนน. โดยมี รผก.ยพ. (นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา) และผอ.สนน. (นางสิริมนต์...

ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ "ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019" จึงได้ออกประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 19/2563 เรื่อง...

ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น...

ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทการจัดการพลังงาน The Prime Minister's Industry Award 2020 (Energy...

สนน. จัดอบรม เรื่อง...

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (สนน.) ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน (สอจ.ลพ.)จัดการอบรม ภายใต้แผนปฏิบัติการ Eco ปี 63  เรื่อง...

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อลดฝุ่นละออง PM. 2.5 ...

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางสิริมนต์ โกมุทานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ พร้อมด้วยพนักงาน, บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด...

การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการน้ำในภาวะภัยแล้ง นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นางสิริมนต์ โกมุทานนท์ ผอ.สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ พร้อมด้วย ผจก.บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมการในภาวะแล้ง...

กิจกรรม/ชุมชนสัมพันธ์ (CSR) ดูทั้งหมด