ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

เชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม เรื่อง...

เชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม เรื่อง “การเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ลดการใช้พลังงาน =...

ขอเชิญผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ลดการใช้พลังงาน = ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างไร" วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ...

เชิญร่วมกิจกรรมรวมใจร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในภาคแรงงานและสถานประกอบการ

ขอเชิญชวน สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  ร่วมกิจกรรมรวมใจร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในภาคแรงงานและสถานประกอบการ ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560  เวลา 08.30 น.- 16.00 น. ณ...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME STRONG/REGULAR LEVEL)

สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมฯ มีแนวทางในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในภาคการผลิต ที่พร้อมจะพัฒนาธุรกิจให้เติบโต...

ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังอุบัติเหตุ/อุบัติภัยในช่วงฤดูร้อน...

ขอความร่วมมือ ในการเฝ้าระวังอุบัติเหตุ/อุบัติภัยในช่วงฤดูร้อน และช่วงวันหยุดยาว ในเดือน เมษายน พ.ศ. 2560   1.จัดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน...

กิจกรรม/ชุมชนสัมพันธ์ (CSR) ดูทั้งหมด