ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 9  มกราคม 2563 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (GUSCO) และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ...

โครงการบริจาคโลหิต ทำความดีเพื่อพ่อ เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่  3 ธันวาคม 2562  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และศูนย์บริการโลหิตโรงพยาบาลลำพูน จัดโครงการบริจาคโลหิต ทำความดีเพื่อพ่อ เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ...

งานแสดงศักยภาพ SMEs ลำพูนและ Business Matching ภายใต้การบริการของศูนย์ SMEs...

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น.  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน จัดงานแสดงศักยภาพ SMEs ลำพูนและ Business Matching ภายใต้การบริการของศูนย์ SMEs Industry...

การอบรม เรื่อง “การขึ้นทะเบียน การขออนุญาตวัตถุอันตรายง่ายนิดเดียว”

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.00 -16.30 น. นางสิริมนต์  โกมุทานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “การขึ้นทะเบียน...

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและผู้ประกอบการในนิคมฯ...

วันที่ 23 กันยายน 2562 นางสิริมนต์  โกมุทานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  เข้ารับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ...

กิจกรรม "ฟื้นฟูแหล่งน้ำ คลองสวยน้ำใส" ณ โรงเรียนวัดขี้เหล็ก ต.บ้านกลาง...

วันที่ 12 กันยายน 2562 นางสิริมนต์  โกมุทานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ฟื้นฟูแหล่งน้ำ คลองสวยน้ำใส" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้...

กิจกรรม/ชุมชนสัมพันธ์ (CSR) ดูทั้งหมด