ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

การแข่งขันฟุตบอล 7 คน "เยาวชนห่างไกลยาเสพติดคัพ ครั้งที่ 1"...

ขอเชิญ ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน และชมการแข่งขัน ฟุตบอล "เยาวชนห่างไกลยาเสพติดคัพ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 16 กันยายน 2559 ณ...

กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบูรณาการแผนงาน/กิจกรรม...

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบูรณาการแผนงาน/กิจกรรม เครือข่าย Green Network (CSR + Eco + Environment + Safety) โดยมี...

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง...

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง “การใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ รวมทั้งการใช้งานระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการระงับเหตุ (DSS) และระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม...

...

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดำเนิน “โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม” โดยมอบ...

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการในนิคมฯ ภาคเหนือและผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม เรื่อง...

              ขอเชิญชวนผู้ประกอบการในนิคมฯ ภาคเหนือและผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การปฏิบัติตามกฎหมายการจัดการกากอุตสาหกรรม...

กิจกรรม/ชุมชนสัมพันธ์ (CSR) ดูทั้งหมด