ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบูรณาการแผนงาน/กิจกรรม...

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบูรณาการแผนงาน/กิจกรรม เครือข่าย Green Network (CSR + Eco + Environment + Safety) โดยมี...

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง...

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง “การใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ รวมทั้งการใช้งานระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการระงับเหตุ (DSS) และระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม...

...

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดำเนิน “โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม” โดยมอบ...

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการในนิคมฯ ภาคเหนือและผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม เรื่อง...

              ขอเชิญชวนผู้ประกอบการในนิคมฯ ภาคเหนือและผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การปฏิบัติตามกฎหมายการจัดการกากอุตสาหกรรม...

ประธานกรรมการ กนอ. ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบริหารจัดการระบบป้องกันน้ำท่วม...

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานกรรมการ กนอ. เดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังการบริหารจัดการระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบสูบน้ำบาดาล และระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ณ นิคมฯ สหรัตนนคร จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี รผก.ปก 1...

กิจกรรม/ชุมชนสัมพันธ์ (CSR) ดูทั้งหมด