ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ได้เข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

 เนื่องด้วยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ได้เข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จึงขอประกาศนโยบายตามเอกสารแนบนี้  

เชิญเข้ารับการสัมนาเพิ่มพูนความรู้แก่สมาชิกสภาวิศวกร ฟรี..!!! 26 -27 ก.พ. นี้

สภาวิศวกรในฐานะองค์กรควบคุมการประกอบวิชาชึพวิศวกรรมควบคุมซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญในการส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการ ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมตามเจษนารมณ์ของพรบ.วิศวกร พ.ศ. 2542...

เชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม เรื่อง...

เชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม เรื่อง “การเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ลดการใช้พลังงาน =...

ขอเชิญผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ลดการใช้พลังงาน = ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างไร" วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ...

เชิญร่วมกิจกรรมรวมใจร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในภาคแรงงานและสถานประกอบการ

ขอเชิญชวน สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  ร่วมกิจกรรมรวมใจร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในภาคแรงงานและสถานประกอบการ ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560  เวลา 08.30 น.- 16.00 น. ณ...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME STRONG/REGULAR LEVEL)

สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมฯ มีแนวทางในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในภาคการผลิต ที่พร้อมจะพัฒนาธุรกิจให้เติบโต...

กิจกรรม/ชุมชนสัมพันธ์ (CSR) ดูทั้งหมด