Primary Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด

คณะผู้บริหารจากเมืองชิงเต่า เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าการ

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ กนอ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากเมืองชิงเต่า เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าการ เข้ารับฟังข้อมูลการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา...

ประธานกรรมการ กนอ. ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบริหารจัดการระบบป้องกันน้ำท่วม...

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานกรรมการ กนอ. เดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังการบริหารจัดการระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบสูบน้ำบาดาล และระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ณ นิคมฯ สหรัตนนคร จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี รผก.ปก 1...

กนอ. รับหนังสือเรียกร้องจากกลุ่มศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย...

นางจิดาภา มั่นในสัจจธรรม รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เปิดเผยถึงกรณีที่มีตัวแทนจากกลุ่มศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย...

พิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ...

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย นางสาวสมจิณณ์ พิลึก และมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังและชายหาด โดย นางสาวเพียงใจ หาญวัฒนาวุฒิ ร่วมพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ...

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยม กนอ. และเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ...

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยม กนอ. และเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ กนอ.   31 พฤษภาคม 2559

คณะนักธุรกิจมาเลเซียเยี่ยมชมพื้นที่...

นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูตไทยประจำมาเลเซีย นำคณะนักธุรกิจมาเลเซียเยี่ยมชมพื้นที่ และรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมนิคมอุตสาหกรรมยางพาราภาคใต้ จังหวัดสงขลา โดยมี ผวก....